INŠTRUKCIJE
PLANINA, KRANJ

INŠTRUKCIJE S POSLUHOM

Mag. Barbara Rebolj, prof. slo. in dipl. bibl.Mag. BARBARA REBOLJ

Ulica Lojzeta Hrovata 6
4000 Kranj
skype: barbara_slo1                                                             info@petica.si
tel.: 040 758 053

Vprašajte:

INŠTRUKCIJE

SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA

Nudim inštrukcije s hitrim in učinkovitim rezultatom, popolnoma individualno prilagojene glede na vaše težave in potrebe. Po potrebi inštruiram tudi pri izobraževanju na domu (homeschooling).

POSEBNI PROGRAM

UČNA POMOČ ZA OTROKE IN ŠOLAJOČE ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI

Če želite izboljšati svoje pisanje, branje in govorno-jezikovne pomanjkljivosti, vedno obstajajo rešitve.

LEKTORIRANJE IN TEKSTOPISJE

BESEDILO POPRAVIM, LAHKO PA TUDI NAPIŠEM

Lektoriram uradna in neuradna besedila, seminarske, diplomske, magistrske in doktorske naloge.
Včasih je težko napisati običajno uradno besedilo, kot je prošnja, zahvala, življenjepis... ali pa vam pomagam poiskati navdih za besedilo ob posebnih priložnostih.

INŠTRUKCIJE IZ RETORIKE

VSAK GOVORNI NASTOP JE LAHKO BOLJŠI

Inštrukcije iz retorike, lahko individualno ali skupinsko, kako postati prepričljiv govorec. Nudim pomoč tudi pri retoriki kot izbirni predmet v osnovni šoli.

KDO SEM?

Moja strokovna pot je potekala skozi različne prakse pedagoškega dela, tako v formalnem šolstvu kot v zasebnem izobraževanju. Po izobrazbi sem univerzitetno diplomirana profesorica slovenščine in univerzitetno diplomirana bibliotekarka z magisterijem iz slovenske književnosti. Dolgoletne izkušnje iz poučevanja tako na srednji kot na osnovni šoli in iz dodatnega dela na področju retorike, gledališča, kulturnih prireditev in organizacije izobraževalnega dela so prinesle bogat nabor znanja in izkušenj.

SKYPE

Vse inštrukcije, učno pomoč in drugo opravljam tudi s pomočjo skypa.

KONTAKT

040 758 053
barbara_slo1
info@petica.si

LEKTORIRANJE

1,50 EUR za lektorsko stran za diplomske naloge

2,00 EUR za lektorsko stran za drugo oz. po dogovoru glede na zahtevnost lektoriranja

  INŠTRUKCIJE

  15 EUR za 45 minut

  • Inštruiram na svojem domu.

  UČNA POMOČ ZA ŠOLAJOČE S POSEBNIMI POTREBAMI

  15 EUR za 45 minut

  • Učno pomoč nudim na svojem domu, po dogovoru tudi na vašem domu.

  REFERENCE ČLANKI

   

   

   

  REFERENCE LEKTURA

   

   

  PISNE REFERENCE

   

  Tujejezičnost učencev - poučevanje slovenščine kot drugega/učnega jezika v osnovni šoli s prilagojenim programom VIZ z nižjim izobrazbenim standardom (2018) Didakta, št. 196, letn. XXVI, str. 39-44.

  Pomen branja slikanice kot osrednje otroške in mladinske literarne oblike v osnovni šoli s prilagojenim programom (2016) Didakta, št. 187, letn. XXV, str. 2-4. dLib.si

  70 let osnovne šole Jela Janežiča - šole za otroke s posebnimi potrebami (2015), Loški razgledi, letn. 62, str. 333-342.

  Javno nastopanje v osnovni šoli s prilagojenim programom (2015) Didakta, št. 177, letn. XXV, str. 6-8. dLib.si

  Vloga učitelja praktika kot mentorja pri pedagoški praksi (2006) Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev, str. 165-172.

  Učni načrt. Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja. Retorika, 2004

  Leposlovje v slovenskih ženskih časopisih v začetku 20. stoletja (1999): magistrska naloga.

  Komu mar lepa govorica in zgleden govorni nastop (1998) Šolski razgledi, št. 18, str. 9.

  Saudade (1998) Rast, letn. 9, št. 4, str. 343.

  Ženska v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi (1997) Delta, št. 3-4, letn. 3, str. 165-173.